Jak wybrać kredyt hipoteczny?

kredyt-hipotecznyKredyt mieszkaniowy można uznać za najbardziej skomplikowany produkt kredytowy oferowany klientom indywidualnym.  Jest to również produkt  mający potencjalnie największy wpływ na kondycję domowego budżetu. Aby bez stresu wybrać dobry i tani kredyt mieszkaniowy przeczytaj koniecznie nasz poradnik który pomoże Ci ustrzec się podstawowych błędów.

Najważniejsze przy zaciąganiu kredytu na mieszkanie jest to, aby pamiętać, że taki kredyt jest zobowiązaniem, które podejmujemy na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Dlatego konieczny jest wybór właściwego banku oraz odpowiednie wynegocjowanie najważniejszych zapisów umowy.

Przeciętny konsument nie kupuje w swoim życiu droższej rzeczy niż nieruchomość, a zaciągnięty w tym celu kredyt będzie spłacany przez wiele lat. Trzeba zatem pamiętać, że podpis złożony pod umową będzie miał bezpośredni wpływ na budżet domowy w bardzo długim horyzoncie czasu.

Trzeba brać również pod uwagę to, że w kredytach hipotecznych standardem jest zmienne oprocentowanie co może oznaczać zmianę miesięcznego obciążenia odsetkami rzędu nawet kilkuset złotych. Zaciągając taki kredyt należy w pierwszej kolejności bardzo dokładnie przeczytać umowę kredytową i przeanalizować wszystkie wynikające z niej obowiązki i prawa stron.

Proces analizy wiarygodności kredytowej w przypadku kredytów hipotecznych trwa co najmniej kilka tygodni. Do momentu podpisania umowy klient ma dużo czasu aby dokładnie przeanalizować swoje możliwości i skonsultować się w sprawie wszystkich warunków kredytu. Kredyt hipoteczny jest “szyty na miarę” klienta i odnosi się do konkretnej nieruchomości, co oznacza, że wiele warunków umowy kredytowej może być indywidualnie negocjowanych.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych przeważnie składa się z dwóch części – zmiennej i stałej. Zmienną częścią oprocentowania jest stawka WIBOR, LIBOR lub EURIBOR, natomiast część stała oprocentowania to marża, której wysokość bank ustala określając warunki kredytu. Właśnie wysokość marży jest tym składnikiem oprocentowania, który możemy ewentualnie negocjować z bankiem w chwili ubiegania się o kredyt i która będzie miała określoną, stałą wysokość w całym okresie kredytowania.

Uwagę należy poświęcić także takim kosztom związanym z kredytem, jak np. koszty ustanowienia zabezpieczeń czy też polis ubezpieczeniowych, konieczności prowadzenia rachunku w banku-kredytodawcy bądź też okresowej weryfikacji wartości nieruchomości.

Powinniśmy także zapoznać się z wysokością innych opłat pobieranych od klientów za określone dodatkowe czynności, jak np. zmiana waluty kredytu, wcześniejsza spłata, podpisanie aneksu do umowy, wydanie zaświadczenia. Zastanawiając się nad zaciągnięciem kredytu walutowego należy również przeanalizować sposoby ustalania przez bank tzw. spreadu walutowego (czyli różnicy pomiędzy ceną kupna i sprzedaży waluty), a przede wszystkim zwrócić uwagę na ryzyko kursowe związane z takim kredytem, a więc na fakt, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie określić wysokości naszego zadłużenia nawet w stosunkowo bliskiej przyszłości.

Należy również pamiętać o tym, że większość banków wymaga dokonania przez kredytobiorcę wpłaty własnej przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Im większa jest wpłata własna, tym łatwiej jest dostać kredyt od banku i wynegocjować korzystniejsze warunki.

Podsumowując, decyzja o rodzaju kredytu i wyborze banku kredytującego niestety nie jest łatwa – spowodowane jest to dużą liczbą czynników, jakie musimy brać pod uwagę przy porównaniu ofert. Jest to indywidualna sprawa każdego przyszłego kredytobiorcy, jednak trzeba pamiętać, że każdy z opisywanych wyżej parametrów należy bardzo wnikliwie przeanalizować.

Na naszym rynku wypracowana została także praktyka wprowadzania ułatwień dla kredytobiorców, które mogą być wykorzystywane w przypadkach losowych i przejściowych trudnościach w spłacie kredytu.

Do najpopularniejszych rozwiązań tego typu należą:

  • “wakacje kredytowe” czyli możliwość zawieszenia spłaty kredytu na określony czas (np. jeden miesiąc w ciągu roku lub przez kilka miesięcy raz na kilka lat). W ten sposób można zachować więcej pieniędzy na bieżące wydatki w przypadkach nagłych problemów.
  • polisa od utraty pracy – niektóre banki we współpracy z firmami ubezpieczeniowymi oferują ubezpieczenie na wypadek utraty pracy kredytobiorcy spłacającego kredyt mieszkaniowy. W takiej sytuacji przez określony w umowie między bankiem a firmą ubezpieczeniową czas kredyt będzie spłacany przez firmę ubezpieczeniową. Klient uiszcza opłatę przez okres oznaczony w umowie kredytowej. Polisa od utraty pracy przez jednego z małżonków sprawia, że ubezpieczyciel przejmie spłatę części raty proporcjonalnie do wysokości dochodów małżonka w dochodach całego gospodarstwa domowego.

Warto wiedzieć, że Sejm RP uchwalił ustawę, której celem ma być pomoc osobom spłacającym kredyty mieszkaniowe, a które w trakcie ich spłaty straciły pracę. O warunkach i zasadach udziału w tym programie więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: Poradnik dla konsumenta – Związek Banków Polskich

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem kredytu mieszkaniowego polecamy skorzystanie z kalkulatora kredytu hipotecznego dostępnego na stronie kalkulatory-kredytowe.pl. Narzędzie to umożliwia wygenerowanie symulacji kredytowej (harmonogramu kredytu) który ilustruje w jaki sposób zmienia się kapitał kredytu pozostający do spłaty oraz wysokość raty w rozbiciu na część kapitałową i odsetkową

Dodaj własny komentarz lub opinię